ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE หลังบริษัทเซาท์แลนด์ฯ ถึง BUA3S-25
ปักเสาแรงสูงและพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
1.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านเทพมีชัย , โรงเรียนประสารมิตรวิทยา
2.ดับไฟ เวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ.ชัยพร , บ.โนนสุพรรณ,บ้านบังบาตร,องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร ,สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภูสิงห์ มิ่งมิตร จำกัด , ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ , ร้านต้นทองเฟอร์นิเจอร์ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยพร , ชลประทานบังบาตร,หมวดการทางบึงกาฬ,ศุนย์อนุรักษ์พันธุ์พืช , สวนป่าบึงกาฬ
12/03/2563 07:00
12/03/2563 07:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด