ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านบุ่งมะไฟ ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง
ปักเสา 12 เมตร จำนวน 4 ต้น
22/06/2562 09:00
22/06/2562 17:00
กฟอ.ภูเวียง
043-291250
พงษ์ธวัช อ.ท.ชม
ลำดับดาวน์โหลด