ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.นามะเขือ ม.1,ม.12,บ.โคกเจริญ ม.2,บ.โป่งเชือก ม.3,บ.โพนสวาง ม.4,บ.โพนคำพุทธคีรี ม.5,บ.คำน้ำแซบ ม.6,บ.คำดอกซ้อน ม.7,บ.โนนศรทอง ม.8,บ.ดอนจันทร์ ม.9และบ.ไทรทอง ม.11 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ ,บ.ป่านกขาบ ม.4 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง
25/01/2563 09:00
25/01/2563 13:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด