ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง มป.กฟภ.ข้างบ่อบำบัดหนองใหญ่
แก้ไขสายแรงต่ำหย่อนยาน
25/09/2563 09:00
25/09/2563 12:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด