ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สูงบริเวณ สำนักสงฆ์หนองกระทิง (วัดป่าฉำฉา) หมู่ที่ 1 บ้านหาดเหนือ (บางส่วน) , หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี , หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณ สำนักสงฆ์หนองกระทิง (วัดป่าฉำฉา) เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดังนั้น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ใน วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านหาดเหนือ (บางส่วน) , หมู่ที่ 5 บ้านย่านมัทรี , หมู่ที่ 6 บ้านย่านมัทรี
21/05/2562 08:30
16/05/2562 16:30
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225,056341111
ธีระพัฒน์ สุจริตจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด