ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดงเสียด บ.สร้างคำ บ.บุ่งคล้า บ.หนองบัวน้อย บ.ดอนหญ้านาง บ.สันติสุข บ.หนองลาด บ.หนองหัวช้าง บ.ดอนน้อย
พาดสายเคเบิลอากาศ 185 ต.มม.
25/04/2561 08:30
25/04/2561 16:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด