ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้ากรมประมงถึงหน้าฮอนด้า
ดับไฟเพื่อทำการ ปักเสา แซมไลน์ บริเวณหน้ากรมประมงถึงหน้าฮอนด้า
29/05/2563 07:30
29/05/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด