ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.ปราจีนวิลเลจ
ดับ ไฟเพื่อ ตัดจ่ายหม้อแปลง แก้ปัญหาแรงดันตก
25/06/2562 08:30
25/06/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด