ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รพ.สต.หัวทุ่ง, ชุมชนบริเวณถนนเกตแก้ว ฝั่ง รพ.สต.หัวทุ่ง, ชุมชนบริเวณถนนร่วมมิตร ฝั่ง รพ.สต.หัวทุ่ง, ชุมชนบริเวณซอยพุทธกัลยา, ชุมชนบริเวณถนนเกตแก้วชุมชน 3
งานติดตั้งเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 เควีเอ และพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
12/02/2564 14:00
12/02/2564 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470-374
นัฐกานต์ เมฆวัน
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ