ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ใต้แยกทางเข้าบ้านกรงทอง ถึง เหนือทางแยกเข้าบ้านคลองยาง
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. บริเวณ ใต้แยกทางเข้าบ้านกรงทอง ถึง เหนือทางแยกเข้าบ้านคลองยาง
09/07/2564 08:00
09/07/2564 17:00
กฟจ.สุโขทัย
15060
กิตติชัย เทพหินลัพ
ลำดับดาวน์โหลด