ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ราษฎร์ยินดี ตั้งแต่ หน้า บ. พีพีเอ็น เพอร์เฟคพร็อพเพอร์ตี้ จ. ถึง ซ.สามชัย ซ.3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เพิ่มขนาดหม้อแปลง จำนวน 1 เครื่อง
08/08/2565 09:00
08/08/2565 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ