ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยบ้านฝรั่ง มวกเหล็กวัลเล่ย์ หมู่ 10 ต.มิตรภาพ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.30 น. บริเวณซอยบ้านฝรั่ง มวกเหล็กวัลเล่ย์ หมู่ 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็กดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

14/01/2562 09:00
14/01/2562 16:30
กฟอ.มวกเหล็ก
036-342-561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟฟ้า