ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเสี้ยวเหนือทั้งหมู่บ้านรวมทั้งซอยแยกย่อยทั้งหมด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน/อาคาร/สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/บริเวณพื้นที่ไฟดับ
09.00 น. ถึง 12.00 น.
- บ้านเสี้ยวเหนือทั้งหมู่บ้านรวมทั้งซอยแยกย่อยทั้งหมด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
18/09/2563 09:00
18/09/2563 12:00
กฟจ.เลย
042811888
ถนัดกิจ พิลาสุตา
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ