ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเอเชียฝั่งซ้ายขาล่อง จาก สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ถึง บ้านควนลำภู
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ บ้านท่าโรงสูบ บ้านนาใหญ่ บ้านวัดใหม่ บ้านไสยาว บ้านทุ่งคอก บ้านควนคลัง
บ้านคลองหมื่นเพ็ชร บ้านต้นไทร บ้านควนลำภู
30/09/2564 09:00
30/09/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด