ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่ง ขอดับไฟฉุกเฉินแก้ไขเสาไฟฟ้าชำรุด ตั้งแต่ โค้งโชคอนันต์ ถึง สถานีตำรวจอำเภอบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่ง ขอดับไฟฉุกเฉินในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น เพื่อแก้ไขเสาไฟฟ้าชำรุด ตั้งแต่ โค้งโชคอนันต์ ถึง สถานีตำรวจอำเภอบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
01/10/2562 16:00
01/10/2562 18:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด