ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนายม ถึง บ้านนาดอกไม้ ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
21/02/2565 09:00
21/02/2565 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด