ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านณัฐวุฒ อาหารเวียดนาม
ดับไฟติดตั้ง TR02 ป้องกันหม้อแปลง หน้าร้านณัฐวุฒ อาหารเวียดนาม ต.หน้าเมือง
10/04/2563 09:00
10/04/2563 11:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด