ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ร้านสวนเรืองพฤกษา ขายไม้ดอก ไม้ประดับ สะพานข้ามทางรถไฟ ถึง ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาแยกปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ปรับปรุงระบบ 22 kV. (งานก่อร้างระบบ 115 kV.)
18/02/2561 08:00
18/02/2561 17:00
กฟจ.นครราชสีมา
044-258484
สุวรรณ วิกสูงเนิน
ลำดับดาวน์โหลด
1ปรับปรุงระบบ 22kV