ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเกือกม้า ม.4 ต.แม่น้ำคู้
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
16/02/2562 09:00
16/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738, 038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ