ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสถานีเชียงคานถึง บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
ตัดต้นไม้ตามแผน ฟีดเดอร์ 2,3 จากหน้าสถานีเชียงคาน ถึง DDE บ้านนาซ่าว
จาก CKA02S-01 ถึง DDE บ้านนาซ่าว และ จาก CKA03S-01 ถึง DDE บ้านนาซ่าว
21/01/2562 09:00
21/01/2562 16:00
กฟอ.เชียงคาน
0918632129
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด