ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองแวง หมู่ 1,9,16 และบ.หนองขาม หมู่ 2 ต.หนองแวง ,บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ 3,10 และบ.โนนสวรรค์ หมู่9 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ตัดต้นไม้คล่อมสายระบบจำหน่ายแรงสูง
09/05/2563 06:00
09/05/2563 07:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด