ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาลตำบลหางดง(ซอยสุขาภิบาล ๔)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง(เปลี่ยนสายแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน) บริเวณถนนเทศบาลตำบลหางดง(ซอยสุขาภิบาล ๔) ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
18/07/2565 09:00
18/07/2565 17:00
กฟอ.หางดง
053-4410093
ปิยณัฐ วรรณประเวช
ลำดับดาวน์โหลด
12
21