ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากซอยวัดท่าศักดิ์ ถึง ฟาร์มกุ้งพารากุลาดำ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากซอยวัดท่าศักดิ์ ถึง ฟาร์มกุ้งพารากุลาดำ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ ซอยวัดท่าศักดิ์, ฟาร์มกุ้งคุณสมนึกฯ, ฟาร์มกุ้ง คุณสมบูรณ์ฯ และฟาร์มกุ้งพารากุลาดำ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at The entrance of Soi Wat Thasak to Paraguladum Shrimp Farm PaKhlok Sub-district, Thalang District, Phuket On Tuesday, 28 December 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Soi Wat Thasak, Khun Somnuk Shrimp Farm, Khun Somboon Shrimp Farm, and Paraguladum Shrimp Farm
28/12/2564 09:00
28/12/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร