ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟต.กรับใหญ่ มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ม.4 ม.3 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
กฟต.กรับใหญ่ มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณ ม.4 ม.3 อนามัยบ้านยาง บ้านคอวัง หน้าวัดบ้านยางต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
15/02/2562 08:30
16/02/2562 16:30
กฟต.กรับใหญ่
032-291239
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด