ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สายแยกบ้านแม่ลอย เชียงเคียน
งานดับไฟ ปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลงไฟทางหลวง จำนวน 2 เครื่่อง
27/04/2565 09:00
27/04/2565 16:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด