ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านง่อน-หนองพะเนาว์ ฝั่งตรงข้ามโลตัส อำเภอสว่างแดนดิน
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาและพาดสายเคเบิ้ลอากาศแบบหุ้มฉนวน ขนาด 185 ตร.มม. ในระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทาง 1 กม.
20/02/2562 09:00
20/02/2562 16:30
กฟจ.สกลนคร
042-721855
ศักดา ครุธวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด