ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดสดเทศบาล,ถนนเทศบาล 2,ถนนเทศบาล 10,ถนนสมบูรณ์เกตุวัลย์,ถนนประชาอุทิศ,ตลากนพรัตน์,ซ.พัฒนาภัณฑ์
เพิ่อดำเนินการปรับปรุงระะบบจำหน่ายเเรงสูง
06/06/2563 08:00
06/06/2563 17:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001
จตุรงค์ ฤทธิ์ฤาดี
ลำดับดาวน์โหลด