ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั่งแต่บริเวณ อนามัยนางั่ว - สามแยกบายพาสนางั่ว
ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง และนำเนินการย้ายไลน์แท็บ
21/12/2564 08:30
21/12/2564 16:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด