ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านม่วง และบ้านลาน ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านผือ จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่วยในเขตพื้นที่ ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (ช่วงโรงเรียนบ้านภูดิน ต.บ้านผือ ถึง บ้านลาน ต.จำปาโมง) ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
02/02/2561 09:00
02/02/2561 17:00
กฟอ.บ้านผือ
042-219936
นาตยา โคตรทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกแนบ