ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเพชรโสธร เมน 1 ปากซอย 10-11
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
16/01/2562 14:00
16/01/2562 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด