ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่บ้านคือเวียงถึงบ้านผาเวียง ตำบลส้าน
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่บริเวณบ้านคือเวียงถึงบริเวณบ้านผาเวียง ต.ส้าน อ.เวียงสา
08/05/2563 09:00
08/05/2563 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-718106 ,054-718103
มาโนช มีสมบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด