ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ย้านแนวเสาแรงสูงหน้าศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
14/05/2563 09:00
14/05/2563 17:00
กฟอ.บ้านไผ่
0862245260
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ย้ายแนวเสาแรงสูง