ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบล หนองน้ำใหญ่ และ ตำบล จักราช
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่ มีความประสงค์ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ ตำบล หนองน้ำใหญ่ และ ตำบล จักราช ในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับบริเวณดังกล่าวใน วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 13.30 น.
20/08/2564 12:00
20/08/2564 14:00
กฟอ.ผักไห่
035391234
ธงชัย สถาพร