ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยตาเล้ง ตรงข้ามวัดจอมพลเจ้าพระยา
ย้ายจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า
27/01/2562 08:00
27/01/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ