ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านสร้างถ่อ KNI1R-01
ดับไปปฏิบัติงานย้ายรีโคลสเซอร์
30/01/2561 10:00
30/01/2561 16:00
กฟอ.เขื่องใน
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ