ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองยาว, บ้านปางสัก, บ้านสันมะเฟือง, บ้านสันดินแดง, บ้านแม่สูนหลวง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้า ด้านทิศตะวันออก ถนน ฝาง-เชียงใหม่ ตั้งแต่ บริเวณ บ้านหนองยาว, บ้านปางสัก, บ้านสันมะเฟือง, บ้านสันดินแดง ถึงบ้านแม่สูนหลวง บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน PT (ตามแผนผังแนบ) ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
23/05/2564 08:30
23/05/2564 17:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย