ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปากทางบ้านปากน้ำ - โรงเรียนทุ่งหินปูน ตำบลน้ำร้อน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ย้ายแนวเสา
15/09/2564 09:00
15/09/2564 15:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด