ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหมู่บ้านปลายฝัน (ไลน์ ส.ซีฟู้ด)
ติดตั้ง D/F
ย้ายเสาแรงสูง
16/08/2562 09:00
16/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด