ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเพชรโสธร เมน 2 ปากซอย 8
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
16/01/2562 09:00
15/01/2562 10:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด