ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อบต.หนองพลับ ,อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ,อบต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าจะดับตั้งแต่บริเวณบ้านวลัย,บ้านมะค่าสี่ซอง,บ้านละเมาะ,บ้านทุ่งแฝก,บ้านห้วยผึ้ง,บ้านป่าละอู,บ้านป่าเด็ง,บ้านห้วยโศก
27/05/2564 08:30
27/05/2564 16:30
กฟต.หนองพลับ
0802422199
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด