ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากศุภาลัยผ่านหน้าการไฟฟ้าบึง
จากหน้าศุภาลัย ผ่านโลตัสเล็ก ผ่าน บิ๊กซี ผ่านหมุ่บ้านศรรุตา
02/10/2564 08:00
02/10/2564 17:00
กฟต.บึง
038195836
เพชร ไขประภาย
ลำดับดาวน์โหลด