ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านปราถนา
ตับไฟเพื่อเปลี่ยนเสาจาก 9 เมตรเป็น 12.20 เมตร
18/02/2564 08:00
18/02/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
0864104899
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด