ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ป่าช้าบ้านสองแควใต้ ถึง บ้านท้ายบ้านสองแควใต้
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงปักเสาเปลี่ยนสาย
20/05/2565 08:30
20/05/2565 17:00
กฟอ.เกาะคา
054-281-498
ปกิต วงศ์ปลูกแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด