ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองแสง หมู่ที่ 1,2,7,8 ,บ.โนนสะอาด หมู่ที่3, บ.หนองอีดุม หมู่ที่6 ต.ศรีสมเด็จ และบ.หนองบัว หมู่ที่1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ดับไฟปฏิบัติงานรื้อถอน-สับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง
08/09/2564 08:30
08/09/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด