ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ดับไฟเพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. บริเวณบ้านสองคอนถึงบ้านหัวดง

15/02/2562 09:00
15/02/2562 17:00
กฟอ.น้ำพอง
0933299026
ศุภชัย ว่องไว
ลำดับดาวน์โหลด