ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางโรงโม่หินบ้านม่อนหิน ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ดับเพื่อ ปรับปรุง ระบบจำหน่าย บริเวณ ปากทางโรงโม่หิน ถึง สุดปลายสายโรงสูบน้ำบ้านม่อนหิน
07/08/2564 09:00
07/08/2564 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 7 ส.ค. 2564