ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านหนองโง้ง อ.นาดูน
ด้วย กฟส.วาปีปทุม จะขอดับไฟ ด้วย กฟส.อ.วป. จะขอดับไฟ ไลน์ ฟีดเดอร์ 3 สฟฟ.วป. เพื่อปฏิบัติงานปักเสาไฟ 14.30 M 1 ต้นปักเสาไฟ 12.20 M 2 ต้น พาดสาย 185 SAC 200 เมตร งาน คพจ.1 ช่วงแยกบ้านหนองโง้ง-ปากทางนาดูน ดับไฟไลน์เมน จาก อุปกรณ์ รหัส WPT 3R-02 บ้านเหล่าจั่น ถึงต้น BA. เสาหมายเลข 235ปากทางบ้านหนองโง้ง
04/11/2564 08:30
04/11/2564 16:30
กฟอ.นาดูน
0885958792
พิสิฐพงษ์ ปัดสำราญ