ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บังกะโล ช.สีชัง ถึง ร้านอู่โว่การช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยถึงบริเวณอู่จอดรถนครชัย อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ บังกะโล ช.สีชัง ถึง ร้านอู่โว่การช่าง ใน วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

พื้นที่ดับไฟดังแสดงในเอกสารแนบ
15/03/2563 08:00
15/03/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ