ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ธนาคาร ธกส.สาขานางลือ
วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าชัย และหมู่ที่ 1 ต.นางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปกติทันทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
06/08/2565 09:00
06/08/2565 17:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
อนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด