ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่ขนิลเหนือ ถึง โครงการหลวงห้วยป่าเลา หมู่ที่ 6(บ้านแม่ขนิลเหนือ) ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณตั้งแต่ บ้านแม่ขนิลเหนือ ถึง โครงการหลวงห้วยป่าเลา หมู่ที่ 6(บ้านแม่ขนิลเหนือ) ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
01/10/2564 08:30
01/10/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053441093
กิตติพร อินทร์สุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 01/10/64